ДПА Англійська мова ЗО варіантів Марченко

ДПА Англійська мова ЗО варіантів Марченко мета: визначити рівень володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями, що дадуть можливість учням вільно спілкуватися іноземною мовою. Форма завдань: створення власного письмового висловлювання відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. Від учня (учениці) вимагається написати власне письмове висловлювання на основі конкретної ситуації і плану.

ДПА Англійська мова 11 клас Контрольні роботи ЗО варіантів Марченко, Лесишин виконання завдань: учень (учениця) повинен (повинна) вміти: писати розповідь; описати людину, предмет; передати особисті повідомлення в короткому листі, щоб сформулювати запрошення; описати почуття, привітати з успіхом, подякувати, перепросити чи запропонувати допомогу або відповісти на повідомлення такого типу; висловити свою точку зору та аргументувати її; складати ділові листи, оголошення, заяви тощо. Обсяг письмового висловлювання — мінімум 60 слів. Максимальна кількість балів за це завдання — 12. Правильність виконання завдання вчитель оцінює відповідно до критеріїв оцінювання, поданих нижче.

ДПА Англійська мова 11 клас Контрольні роботи ЗО варіантів Марченко, Лесишин


ДПА Англійська мова ЗО варіантів Марченко скачати

Скачати ДПА Англійська мова ЗО варіантів МарченкоУчень (учениця) уміє в основному логічно розпочинати та підтримувати бесіду, при цьому використовуючи обмежений словниковий запас та елементарні граматичні структури. На запит співрозмовника дає елементарну оціночну інформацію, відображаючи власну точку зору. ДПА Англійська мова ЗО варіантів Марченко скачати учень (учениця) уміє без використання опори написати повідомлення за вивченою темою, зробити нотатки, допускаючи ряд помилок при використанні лексичних одиниць. Допущені помилки не порушують сприйняття тексту; у роботі вжито ідіоматичні звороти, з’єднувальні кліше, різноманітні структури, моделі тощо. Last year I decided to do something totally different and exciting for my holiday. I love horse riding and I’m a big fan of cowboy films. So Clare (my husband’s sister) and I went to Texas and stayed on a real ranch with real cowboys. Everyday we helped round up the cattle and move them to fresh fields. As I work at a riding school, I didn’t mind being on horseback seven hours a day. But Clare only goes riding at weekends and was really exhausted by the end of the day. We had a brilliant time, though!

Вам так же будут интересны

  • Робочий зошит Англійська мова 4 клас МясоєдоваРобочий зошит Англійська мова 4 клас Мясоєдова Робочий зошит Англійська мова 4 клас Мясоєдова к учебнику О.Карпюк, діти привчаються ставитися до нових слів і правилами з цікавістю. Ви […]
  • Англійська мова Биркун 8 класАнглійська мова Биркун 8 клас Англійська мова Биркун 8 клас це гдз и підручник життєва потреба українського народу захистити себе від нашесть степових кочівників і […]
  • Англійська мова Ростоцька 1 класАнглійська мова Ростоцька 1 клас Англійська мова Ростоцька 1 клас це підручник наприклад, Київська нижча реміснича школа готувала слюсарів, столярів, електромонтажників. […]
  • ЕГЭ Физика Гиголо репетиционные варианты 2016ЕГЭ Физика Гиголо репетиционные варианты 2016 ЕГЭ Физика Гиголо это сборник репетиционных вариантов по физике, которые встретились нам на экзамене за 2016 год. Тут собраны 12 вариантов […]
  • Решебник Физика 11 класс ЖилкоРешебник Физика 11 класс Жилко Физика 11 класс Жилко это решебник, который отвечает всем требованиям гдз. Оказалось, что эта теория и законы из нее следующие, прекрасно […]
  • Химия 11 класс Ельницкий 2016Химия 11 класс Ельницкий 2016 Химия 11 класс Ельницкий 2016 это решебник и гдз для выполнения домашних заданий. Говоря о мере воздействия на тело со стороны других тел, […]