ДПА Англійська мова ЗО варіантів Марченко

ДПА Англійська мова ЗО варіантів Марченко мета: визначити рівень володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями, що дадуть можливість учням вільно спілкуватися іноземною мовою. Форма завдань: створення власного письмового висловлювання відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. Від учня (учениці) вимагається написати власне письмове висловлювання на основі конкретної ситуації і плану.

ДПА Англійська мова 11 клас Контрольні роботи ЗО варіантів Марченко, Лесишин виконання завдань: учень (учениця) повинен (повинна) вміти: писати розповідь; описати людину, предмет; передати особисті повідомлення в короткому листі, щоб сформулювати запрошення; описати почуття, привітати з успіхом, подякувати, перепросити чи запропонувати допомогу або відповісти на повідомлення такого типу; висловити свою точку зору та аргументувати її; складати ділові листи, оголошення, заяви тощо. Обсяг письмового висловлювання — мінімум 60 слів. Максимальна кількість балів за це завдання — 12. Правильність виконання завдання вчитель оцінює відповідно до критеріїв оцінювання, поданих нижче.

ДПА Англійська мова 11 клас Контрольні роботи ЗО варіантів Марченко, Лесишин


ДПА Англійська мова ЗО варіантів Марченко скачати

[adinserter block=»10″]
[adinserter block=»3″]

Скачати ДПА Англійська мова ЗО варіантів МарченкоУчень (учениця) уміє в основному логічно розпочинати та підтримувати бесіду, при цьому використовуючи обмежений словниковий запас та елементарні граматичні структури. На запит співрозмовника дає елементарну оціночну інформацію, відображаючи власну точку зору. ДПА Англійська мова ЗО варіантів Марченко скачати учень (учениця) уміє без використання опори написати повідомлення за вивченою темою, зробити нотатки, допускаючи ряд помилок при використанні лексичних одиниць. Допущені помилки не порушують сприйняття тексту; у роботі вжито ідіоматичні звороти, з’єднувальні кліше, різноманітні структури, моделі тощо. Last year I decided to do something totally different and exciting for my holiday. I love horse riding and I’m a big fan of cowboy films. So Clare (my husband’s sister) and I went to Texas and stayed on a real ranch with real cowboys. Everyday we helped round up the cattle and move them to fresh fields. As I work at a riding school, I didn’t mind being on horseback seven hours a day. But Clare only goes riding at weekends and was really exhausted by the end of the day. We had a brilliant time, though!

Вам так же будут интересны